strona główna
 

regulamin

 

aktualności

 ZS CKR GOŁOTCZYZNA

 

ZSLiA TUCHOLA


 

 

Projekt staży zagranicznych pt. "Urządzanie pejzażu miejskiego i pejzażu wiejskiego - innowacyjne umiejętności architektów krajobrazu warunkiem sukcesu na europejskim rynku pracy", adresowany jest do uczniów szkół kształcących na potrzeby tzw. sektora zielonego, będącymi członkami europejskiej sieci szkół EUROPEA International, które współpracują ze sobą od kilku lat w realizacji projektów mobilności, partnerskich i innych. Uczestnicy projektu nabędą nowe umiejętności, doskonalące ich umiejętności zawodowych.
Staż odbędzie się w dwóch ośrodkach w Niemczech, gdzie będą mieli okazję zapoznać się z wieloma obiektami referencyjnymi – przykładami najlepszych praktyk w zakresie dachów i ścian zielonych już zrealizowanych. W projekcie weźmie udział 36 uczniów z Zespołu Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie i Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi. Do projektu zakwalifikowani będą uczniowie pobierający naukę w zawodach okołorolniczych, takich jak arch. krajobrazu, agrobiznes, tur. wiejska i typowych rolniczych, którzy wykazują chęci doskonalenia i poszerzania nabywanych w szkole umiejętności w celu założenia własnych firm.
Grupa 36 uczniów przez okres dwóch tygodni odbędzie staż zawodowy w ILLUT Berlin Brand. I DEULA-Nienburg GmbH. Pierwsza 18-osob. wyjedzie w czerwcu druga we wrześniu 2015r. Staż odbędzie się w dwu różnych ośrodkach, w odmiennym otoczeniu i z zastosowaniem odmiennych metod pracy. W DEULA stażyści zajmą się głównie zakładaniem i pielęgnacją zielonych dachów jako sposobem ochrony środowiska, a w ILLUT jako miejscami wypoczynku z możliwością aranżacji korespondującej z ukształtowaniem terenu. Podczas stażu uczniowie naucza się nowoczesnych metod aranżacji i kształtowania zieleni, zakładania ogrodów na dachach, poznają technologie i środki do urządzania i pielęgnacji roślin uprawianych na rabatach i przestrzeniach miejskich.
Dodatkowo uczestnicy stażu udoskonalą branżowy jęz. niemiecki, poszerzą swoją wiedzę na temat kultury i obyczajów Niemiec. Uczestnicy otrzymają EUROPASS MOBILITY, certyfikaty od partnera niemieckiego potwierdzające zdobyte umiejętności oraz zaświadczenie o udziale w projekcie międzynarodowym wydane przez EUROPEA Polska.
 


 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.